Ważne informacje

Kwaterowanie młodzieży rozpoczyna się w dniu 31.08.2022 r. od godziny 15:00

Zebranie z rodzicami – 31.08.2022 r. godz. 18:00

Rodziców i Prawnych Opiekunów prosimy, aby w dniu zakwaterowania dostarczyli  podpisane dokumenty, o których mowa w sekcji Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu (zob. poniżej).

Stołówka Bursy będzie otwarta od dnia 01.09.2022 r

Uczniowie zakwaterowani w Bursie obowiązkowo korzystają ze wszystkich posiłków.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie bardzo prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki tel. 041 3831100  lub  adres e-mail: bursa_miechow@o2.pl.

Do Bursy należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy osobiste:

  • własną pościel /poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę, prześcieradło/, w razie potrzeby można przywieźć swoją całą bieliznę pościelową,
  • środki higieny osobistej,
  • talerzyk, kubek,  które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku.

Uczniowie mogą mieć własne laptopy, ale Bursa nie ponosi za nie odpowiedzialności np. w przypadku  zaginięcia sprzętu.

Do Bursy nie należy przywozić: sprzętów AGD oraz innych urządzeń np: żelazka, czajnika, grzejnika, kuchenki elektrycznej itp. ze względu na przepisy bezpieczeństwa – żelazko będzie ogólnodostępne wraz ze stołem do prasowania; czajnik, kuchenka elektryczna i kuchenka mikrofalowa będą dostępne w aneksie kuchennym w budynku.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do 25-go dnia miesiąca na konto: Bank Pekao S.A. 29 1240 2294 1111 0010 5824 6547.

Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc…………. (np. wrzesień 2022 r.)

Jeśli wpłata wpłynie na konto bursy po 25-tym będą naliczane ustawowe odsetki.

WAŻNE !
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dokonywaniu płatności za pobyt dziecka w bursie jest obowiązkowe.

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu czasowego – wzór wypełnienia

Oświadczenie o płatności

Oświadczenie o zakwaterowaniu

Skip to content