Andrzejki 2022

Andrzejki są specjalną okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem. Jak można przeczytać w Wikipedii: „Niegdyś wróżby andrzejkowe miały charakter wyłącznie matrymonialny i przeznaczone były dla niezamężnych dziewcząt (męskim odpowiednikiem andrzejek były katarzynki). Początkowo Andrzejki traktowano bardzo poważnie, a wróżby odprawiano tylko indywidualnie, w odosobnieniu; w czasach późniejszych przybrały formę zbiorową, organizowaną w grupach rówieśniczych panien na wydaniu, zaś współcześnie przekształciły się w niezobowiązującą zabawę gromadzącą młodzież obojga płci. Pochodzenie Andrzejkowych wróżb matrymonialnych nie jest do końca znane – niektórzy autorzy wskazują na starożytną Grecję, podkreślając podobieństwo źródłosłowu imienia Andrzej (Andress) i greckich słów aner, andros oznaczających męża, mężczyznę; inni odwołują się do kultu starogermańskiego boga Frejra, dawcy bogactw, bóstwa miłości i płodności.”
Jak co roku, również w bieżącym roku szkolnym odbyły się w Bursie Andrzejki, przygotowała je Młodzieżowa Rada Bursy pod opieka merytoryczną Pani Sylwii Doniec. Członkowie Rady wróżyli koleżankom i kolegom a także wychowawczyniom. Było tradycyjne lanie wosku przez klucz, losowanie imienia wybranka serca, wróżba kubeczki  cieszyła się dużym powodzeniem. Wychowanka bursy Monika przygotowała wróżby w chińskich ciasteczkach. O tym, że młodzież dobrze się bawiła na Wieczorze Andrzejkowym możemy się przekonać spoglądając na zdjęcia z imprezy.Skip to content