Sprzątamy dla Polski

Ekologia i klimat to tematy, które znajdują czołowe miejsce w edukacji i cieszą się dużym zaangażowaniem społeczności uczniowskiej. Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Ziemi (22.04.) Stowarzyszenie „Dla Polski” przygotowało inicjatywę „Sprzątamy dla Polski”. Celem akcji była troska o środowisko naturalne w swojej okolicy oraz kształtowanie postaw odpowiedzialności za wspólne dobro. Młodzież Bursy Szkolnej dołączyła do akcji sprzątając pobliski teren wokół placówki. W akcji wzięła udział 15 – osobowa grupa wychowanków wraz z opiekunem Wiolettą Kozłowską. Wychowankowie zostali zapoznani z regulaminem wydarzenia „Sprzątamy dla Polski” oraz z zasadami bezpieczeństwa. Społeczność Bursy angażując się w działanie udowodniła, że stan naszego środowiska lokalnego nie jest im obojętny, dając dobry przykład innym ludziom z młodego pokolenia. Wychowankowie Bursy Szkolnej w Miechowie mają nadzieję, że patriotyzm ekologiczny stał się trendem, który będzie trwał długo.

Wiktor Mazurek, Wioletta Kozłowska

Skip to content