Święta Narodowe 1,2,3 Maja

Niepodległość i wolność to dary, z których należy rozsądnie korzystać. Stąd potrzeba kształcenia i wychowania młodych ludzi w duchu znajomości polskiej historii, tradycji, umiejętnego oceniania przeszłości i poszanowania symboli narodowych. Dnia 11 maja odbyły się zajęcia o charakterze patriotycznym przeprowadzone przez wychowawcę Monikę Wojtyrę nawiązujące do świąt narodowych: Święta Pracy, Święta Flagi Narodowej oraz Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W trakcje zajęć wywiązała się dyskusja na temat budzenia świadomości narodowej u młodzieży. Jak związek z własnym regionem, poznanie kultury, kształtuje poczucie systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca.

Młodzież wykonała mapy myśli dotyczące postaw patriotycznych w dzisiejszych czasach, a postawa patriotyczna dzisiaj to przede wszystkim solidna nauka, rzetelna praca i odpowiedzialne wypełnianie swoich obowiązków wobec środowiska, dlatego wiele uwagi poświęciliśmy tym zagadnieniom.

Skip to content