Spotkanie w Dworku Zacisze

W dniu 24 maja 2023r. młodzież z Bursy Szkolnej w Miechowie wraz z wychowawcą miała okazję zwiedzić Dworek Zacisze w Miechowie. Dworek ,,Zacisze” jest wpisany do Księgi Rejestru Zabytków i stanowi część Małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. Od 15 lutego 2011 roku jego zarządzanie sprawuje Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”. Jest jednym z najcenniejszych zabytków budownictwa staropolskiego w województwie małopolskim. Młodzież miała okazję poznać historię dworku, którą opowiedział Kustosz Dworku oprowadzając grupę zarówno po obiekcie jak i przyległym ogrodzie.

W latach 1981 – 1994 zlokalizowano w nim Muzeum Kościuszkowskie, działające jako filia Muzeum Regionalnego prowadzonego przez Miechowski Oddział PTTK. Eksponowane obiekty przedstawiały życie i działalność Tadeusza Kościuszki, ze szczególnym uwzględnieniem bitwy pod Racławicami, która rozegrała się 4 kwietnia 1794 roku. Przebieg jej przedstawia kolorowa fotokopia Małej Panoramy Racławickiej – dzieła Wojciecha Kossaka i Jana Styki, eksponowana także obecnie. Działalność Muzeum Kościuszkowskiego zamarła ze względu brak środków finansowych i zanikającą aktywność Miechowskiego Oddziału PTTK.

Nie wiadomo, jak nazywał się pierwszy właściciel dworku. Wiadomo, że w latach 40-tych XIX wieku został zakupiony przez Maurycego Tytusa Kulczyckiego (1804 – 1878),  szlachcica herbu Sas z Nowego Wiśnicza i w rękach rodziny Kulczyckich pozostawał niemal 100 lat.  Maurycy Tytus Kulczycki przez ponad 30 lat piastował stanowisko rachmistrza powiatu, a w latach 1862-1863, a więc w okresie powstania styczniowego, pełnił obowiązki Naczelnika Powiatu. 

Obecnie Dworek „Zacisze” jest wyposażony w przedmioty o charakterze zabytkowym
z przełomu XIX i XX  wieku. Wyposażenie Dworku pozyskano od Bronisława Nowaka (głównego darczyńcy),  Jerzego Drożdża, Jerzego Sas Kulczyckiego, potomków Maurycego – Bruna Kulczyckiego i Małgorzaty Raduszewskiej, a także miechowian, którzy doposażają Dworek w drobne przedmioty codziennego użytku.

Skip to content