Ważne informacje

Kwaterowanie młodzieży rozpoczyna się w dniu 3 września 2023 r. od godziny 16:00

Zebranie z rodzicami – 03 września 2023 r. godz. 18:00

Rodziców i Prawnych Opiekunów prosimy, aby w dniu zakwaterowania dostarczyli  podpisane dokumenty, o których mowa w sekcji Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu (zob. poniżej).

Stołówka Bursy będzie czynna od dnia 04.09.2023 r.

Uczniowie zakwaterowani w Bursie obowiązkowo korzystają z wszystkich posiłków.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Bursie bardzo prosimy o natychmiastowe powiadomienie placówki tel. 041 3831100  lub  adres e-mail: bursa_miechow@o2.pl.

Do Bursy należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy osobiste:

  • własną pościel /poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę, prześcieradło/, w razie potrzeby można przywieźć swoją całą bieliznę pościelową,
  • środki higieny osobistej,
  • talerzyk, kubek,  które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku.

Uczniowie mogą mieć własne laptopy, ale Bursa nie ponosi za nie odpowiedzialności np. w przypadku  zaginięcia sprzętu.

Do Bursy nie należy przywozić: sprzętów AGD oraz innych urządzeń np. żelazka, czajnika, grzejnika, kuchenki elektrycznej itp. ze względu na przepisy bezpieczeństwa – żelazko będzie ogólnodostępne wraz ze stołem do prasowania; czajnik, kuchenka elektryczna i kuchenka mikrofalowa będą dostępne w aneksie kuchennym w budynku.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy wnosić do 25-go dnia miesiąca na konto: 

Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Miechowie – 63 8591 0007 0200 0792 3090 0003

Na dowodzie wpłaty należy wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc…………. (np. wrzesień 2023 r.)

Jeśli wpłata wpłynie na konto bursy po 25-tym będą naliczane ustawowe odsetki.

WAŻNE !
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dokonywaniu płatności za pobyt dziecka w bursie jest obowiązkowe.

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

Oświadczenie o płatności

Oświadczenie rodziców dotyczące bezpieczeństwa dziecka

Oświadczenie rodzica, opiekuna prawnego

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgłoszenie pobytu czasowego

Skip to content