Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (UE) 2016/679 Dyrektor Bursy Szkolnej w Miechowie informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych wychowanków oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Bursa Szkolna w Miechowie przy ul. Sienkiewicza 27 a, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest Pan Jacek Zontek, adres email: bursa_miechow@o2.pl

Klauzula informacyjna dla pracowników

Klauzula informacyjna dla umów-zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami (osobami z bazy CEIDG) oraz z najemcami

Klauzula informacyjna dla wychowanków i rodziców /prawnych opiekunów/

Klauzula informacyjna dla gościa bursy