Rekrutacja

Rekrutacja do bursy na rok szkolny 2020/2021
Wypełnione dokumenty należy składać:
1. Wysłać pocztą tradycyjną na adres:
Bursa Szkolna w Miechowie
ul. Sienkiewicza 27a
32-200 Miechów
2. Pocztą elektroniczną skan dokumentów na adres: bursa_miechow@o2.pl
3. Osobiście w sekretariacie Bursy po przywróceniu funkcjonowania placówki.
Zapraszamy!

 

Materiały do pobrania:
Deklaracja o kontynuowaniu pobytu (dla wychowanków, którzy mieszkali w bursie w minionym roku szkolnym)
Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego w roku 2020/2021
Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego
Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego
Klauzula informacyjna

Imię i Nazwisko

Adres e-mail

Telefon

Wiadomość

 • Adres
 • CENNIK USŁUG HOTELOWYCH
  DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I ICH OPIEKUNÓW
  • Pierwszy nocleg - 28 zł + 8% VAT
  • Kolejny nocleg - 23 zł + 8% VAT
  DLA MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ, NAUCZYCIELI AKADEMICKICH, OPIEKUNÓW ZORGANIZOWANYCH GRUP AKADEMICKICH ORAZ PRACOWNIKÓW SZKOLNYCH SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH
  • Pierwszy nocleg - 30 zł + 8% VAT
  • Kolejny nocleg - 25 zł + 8% VAT
  DLA POZOSTAŁYCH OSÓB
  • Pierwszy nocleg - 34 zł + 8% VAT
  • Kolejny nocleg - 30 zł + 8% VAT