Rekrutacja do bursy na rok szkolny 2020/2021

Wypełnione dokumenty należy składać:

  1. Wysłać pocztą tradycyjną na adres:
    Bursa Szkolna w Miechowie
    ul. Sienkiewicza 27a
    32-200 Miechów
  2. Pocztą elektroniczną skan dokumentów na adres: bursa_miechow@o2.pl
  3. Osobiście w sekretariacie Bursy po przywróceniu funkcjonowania placówki.

Zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu (dla wychowanków, którzy mieszkali w bursie w minionym roku szkolnym)

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego w roku 2020/2021

Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego

Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego

Klauzula informacyjna