Rekrutacja do bursy na rok szkolny 2022/2023

Wypełnione dokumenty należy składać:

  1. Listownie na adres:
    Bursa Szkolna w Miechowie
    ul. Sienkiewicza 27a
    32-200 Miechów
  2. Osobiście do skrzynki pocztowej usytuowanej przy wejściu do bursy lub w sekretariacie z zachowaniem reżimu sanitarnego
  3. Skan dokumentu przesłać elektronicznie na adres bursa_miechow@o2.pl

Zapraszamy!

Materiały do pobrania:

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu (dla wychowanków, którzy mieszkali w bursie w minionym roku szkolnym)

Zasady i terminy postępowania rekrutacyjnego w roku 2022/2023

Wniosek o przyjęcie kandydata niepełnoletniego

Wniosek o przyjęcie kandydata pełnoletniego

Klauzula informacyjna