Statut

STATUT BURSY SZKOLNEJ
W MIECHOWIE
ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ NR 7/04/05
RADY PEDAGOGICZNEJ BURSY SZKOLNEJ W MIECHOWIE
Z DNIA 24 CZERWCA 2005 R.
Tekst ujednolicony
na podstawie Uchwały Nr 01/2018
Rady Pedagogicznej Bursy Szkolnej w Miechowie
z dnia 31 stycznia 2018 r.

 

TEKST JEDNOLITY STATUTU